Landbouw

De eiwitshift biedt kansen aan iedereen. Niet in het minst aan de landbouw.
Het lijkt simpel: boeren vergroten de teelt van eiwitrijke gewassen.
Maar dat is niet het hele verhaal.

 

Er moet een maatschappelijk en financieel toekomstperspectief zijn.
Om het areaal te doen groeien hebben alle actoren uit de keten een rol.
Ook is er meer kennis en kunde over landbouwtechnieken, aangepaste soorten, verwerkings- en afzetmogelijkheden nodig.

 

Mosquito In The Room helpt mee lokale eiwitketens verkennen en de brug te maken naar andere ketenactoren, zoals kennisinstellingen, producenten en mogelijke afzetkanalen.

Voor wie:

Voor elk land-, akker- of tuinbouwbedrijf

Offerte:

Category: